באנר: הוראה מתקנת

אבחון פסיכולוגי

מטרת האבחון הפסיכולוגי היא לספק הערכה רחבה לגבי מצבו הרגשי של האדם, המשאבים העומדים לרשותו להתמודדות היומיומית, תהליכי החשיבה והמאפיינים האישיותיים שלו. האבחון מספק תמונה לגבי היכולות האינטלקטואליות של האדם, יכולות התפקוד ומערך הכוחות שלו, לצד איתור התימות המעסיקות אותו, זיהוי קשיים רגשיים ופסיכופתולוגיה. בקרב ילדים, האבחון הפסיכולוגי משמש בעיקר לצורך קבלת החלטות מורכבות בנושאים של השמה לימודית, או כבסיס לקביעת סוג ההתערבות הפסיכולוגית והפסיכיאטרית המתאימה.

האבחון הפסיכולוגי כולל:

  1. ראיון קליני מקיף עם המאובחן ועם הוריו.
  2. מבחני כישורים להערכת יכולות אינטלקטואליות, כולל חשיבה לוגית, יכולת מילולית, כישורים גרפומוטוריים, זיכרון צורני וכדומה.
  3. מבחנים פסיכולוגיים השלכתיים אשר מספקים הערכה לגבי התכנים המעסיקים את הילד, תפיסה עצמית, תפיסת יחסים בינאישיים וכדומה.

הליך האבחון במרכז תמר

האבחון הפסיכולוגי נערך על פני מספר מפגשים (עפ"י התקדמותו ומצבו של הילד). משך האבחון: 6-10 שעות. המפגש הראשון מוקדש להכרת הילד והוריו ולקבלת מידע מקיף בנוגע לתפקודו ולקשיים שהובילו לפנייה לאבחון. שלב האבחון נפרש על פני 2-3 מפגשים ובהם מועברת סוללת המבחנים. מפגש הסיכום יתקיים לאחר שנותחו תוצאות המבחנים השונים וימסר פירוט לגבי התמונה שהתקבלה. סיכום האבחון יכלול דוח מפורט, כולל המלצות להמשך.

למי מתאים אבחון פסיכולוגי?

האבחון מתאים לבני כל הגילאים: ילדים לפני גיל בית הספר, תלמידי בי"ס יסודי, תלמידי חטיבת ביניים ותיכון, סטודנטים ובוגרים. מומלץ לבצע אבחון פסיכולוגי כאשר יש צורך ורצון להבין באופן מעמיק יותר את המצב הרגשי, מערך הכוחות והמאפיינים האישיותיים, על מנת לקבוע תכנית התערבות טיפולית, לימודית או תפקודית מתאימה.

 

לפרטים נוספים צרו קשר

 

עוד על: אבחון וטיפול בלקויות למידה