באנר: מאמרים

פעילות גופנית ידועה בחשיבותה ובתרומתה לאורח חיים בריא ולמניעת מחלות.

השתתפות בחוגי ספורט מגילאים צעירים תורמת גם למגוון אספקטים נוספים כגון: משמעת, עבודה בצוות, התמודדות עם קשיים ועוד.

על מנת "לקצור את פירות הפעילות הגופנית" בעתיד, ניתן ואף רצוי להתחיל בפעילות גופנית בגיל 4.

נקודת מבטם של המרפאים בעיסוק הינה לאפשר לאדם השתתפות בחיי היום-יום בהתאם לרצונותיו, אמונותיו, יכולותיו, תרבותו ועוד. השתתפות זו כוללת בתוכה תפקודים שונים.

התפקודים העיקריים של ילדים הינם תפקודים בסיסיים כגון אכילה ולבוש ותפקודים נוספים כגון משחק ולמידה.

כתיבה היא אחת מן הפעילויות שמלוות אותנו מגיל טרום בית ספר ולאורך כל ימי חיינו. היא מהווה חלק מתפקודים רבים כגון: למידה, עבודה, משחק ובנוסף- היא מאפשרת לנו לתקשר עם הסביבה ולהביע את עצמנו. חוסר הצלחה בתחום זה עלול ליצור אצל הילד תסכול רב, חוסר בטחון, קשיים בלימודים ולעיתים אף המנעות מכתיבה בהמשך.

עמוד 2 מתוך 2