באנר: מאמרים

טיפול נוירופידבק בהפרעות קשב וריכוז

בעבר נחשבה ההתערבות התרופתית כיעילה ביותר לטיפול בסימפטומים של הפרעות קשב וריכוז והיפראקטיביות (ADHD). ואולם, בעשור האחרון פורסמו מספר רב של מחקרים מבוקרים אשר הוכיחו את יעילות הנוירופידבק בטיפול בהפרעות קשב וריכוז.

הנוירופידבק כשיטת טיפול מבוססת על כך שהפרעות נוירופסיכיאטריות מתאפיינות באי רגולציות בפעילות החשמלית של המוח (הנמדדת ב EEG). בעוד שתרופות מתערבות כימית בפעילות הנוירוטרנסמיטורים במוח כדי להשפיע על הפעילות החשמלית שלו, הנוירופידבק מאתגר את המוח ועל ידי מתן תגובה חיובית לפעילות חשמלית רצויה ושלילית לפעילות שאינה רצויה יוצר שינוי אמיתי בפעילות המוחית, בעקבותיו נעלמים הסימפטומים של ADHD.

שיטת הטיפול נולדה במעבדות NASAוהיא משמשת לטיפול בהפרעות ריכוז וקשב (ADHD) מעל 35 שנים. בעשור האחרון ניכרת קפיצה גדולה בשימוש בשיטה זו. מבראשית היה האימון משעמם וקשה לביצוע, אך עם התקדמות הטכנולוגיה הממוחשבת והתחלת השימוש בסרטי DVDווידאו , הפך הטיפול למרתק ואטרקטיבי מאד עבור ילדים ומבוגרים. האימון שמתבצע תוך כדי צפייה בסרט ומאפשר למידה שלעיתים אפילו איננה מודעת.

אצל הלוקים בהפרעות קשב וריכוז ניכר שוני בפעילות החשמלית של המוח, בעיקר באונה הפרונטאלית. ביולי 2013, אישר מנהל המזון והתרופות האמריקאי( FDA) כיבדיקת QEEGהנדגמת מ 19 ערוצים מאפשרת לזהות ולאבחן את השונות בפעילות החשמלית אצל הלוקים בהפרעות קשב וריכוז (ADHD).

המחקר על יעילות הטיפול בנוירופידבק החל בשנות השישים. תחילת המחקר בטיפול באפילפסיה ומשנות התשעים והלאה המחקר עוסק בעיקר בטיפול בהפרעות ריכוז וקשב. בשנים האחרונות מתפרסמים מחקרים המוכיחים את יעילות השיטה לטיפול בהפרעות ריכוז וקשב באחוזי הצלחה ניכרים (כ 80% ויותר).

במרץ 2014, פורסם ב Pediatrics, מחקר שנערך בבוסטון, בהשתתפות 104 ילדים הלוקים  בהפרעת קשב, מ19 בתי ספר ציבוריים.

(In-School Neurofeedback Training for ADHD: Sustained Improvements From a Randomized Control Trial (Naomi J. Steiner, MDaElizabeth C. Frenette, MPHa,Kirsten M. Rene, MAa,Robert T. Brennan, EdD, and Ellen C. Perrin, MD)

משתתפי המחקר חולקו ל 3 קבוצות : קבוצה שקבלה טיפולי נוירופידבק, קבוצה שקבלה אימונים קוגנטיביים וקבוצה שלא קבלה טיפול. לאחר 6 חודשי טיפול, בדקו החוקרים את התנהגות הילדים בכיתה והשוו את השאלונים של ההורים לשאלונים שמולאו לפני הטיפול. החוקרים לא ידעו מי מהילדים קיבל טיפול ואיזה.

תוצאות המחקר הראו בוודאות כי הילדים אשר טופלו בנוירופידבק הראו שיפור משמעותי ביכולות הקשב ובכלל התפקודים הניהוליים. החוקרים קובעים במסקנותיהם כי הטיפול בנוירופידבק שיפר משמעותית את הסימפטומים של הפרעת הקשב ויש לראות בו טיפול מבטיח להפרעת קשב.  

בדצמבר 2012 פורסם בכתב העת   BMC Psychiatryמחקר שנערך בין השנים 2007-2009.

(Neurofeedback for the treatment of children and adolescents with ADHD: a randomized and controlled clinical trial using parental reports (Nezla S Duric  , Jørg Assmus  , Doris Gundersen  and Irene B Elgen).

במחקר השתתפו 91 ילדים בגילאי 6-18. הילדים נבחרו רנדומאלית מבין 628 ילדים במרפאה אמבולטורית לבריאות הנפש בילדים ומתבגרים בנורבגיה.

בתוכנית, שכללה 30 מפגשים, חילקו החוקרים באקראי את 91 הילדים והמתבגרים לפי גיל, מין, רמת אינטליגנציה ופיזור תסמיני ADHDל- 3 קבוצות טיפול שונות. בקבוצה הראשונה נעשה שימוש תרופתי וחולק לילדים ריטלין (Methylphenidate). בקבוצה השנייה טופלו הנבדקים בשיטת הנוירופידבק ובקבוצה השלישית  נערך טיפול משולבת של שתי השיטות.

גם הורי הילדים לקחו חלק פעיל בניסוי. ההורים התבקשו לדווח על שינויים בתסמינים העיקריים של ADHD באמצעות גיליון הערכה ממחושב של הקליניקה בה מטופלים הילדים ((Clinician's Manual for Assessment.

מדיווחי ההורים עולה כי חלו שינויים חיוביים בהתנהגות הילדים בכל שלוש הקבוצות. השינוי המשמעותי ביותר נרשם במימד ההיפראקטיביות אשר התמתן באופן ניכר.  מימד יכולת הריכוז גם הראה שיפור, אך במידה פחותה ממימד ההיפראקטיביות.

ממצאי החוקרים עולה כי שיטת  הנוירופידבק הינה אמצעי יעיל כמו ריטלין בטיפול בתסמיני קשב וריכוז בילדים ומתבגרים עם הפרעת קשב, ריכוז והיפראקטיביות.

בשנת 2009 פורסמה מטא-אנליזה, Strehl, Breteler & Coenen)  , (Arns, de Ridderשסקרה 15 מחקרים מבוקרים על הטיפול בנוירופידבק בילדים עם הפרעת קשב וריכוז. במחקרים אילו נכללו 1,194ילדים. בחלק מהמחקרים טופלה קבוצת הביקורת בטיפולים מקובלים אחרים, כגון אימון קוגניטיבי.

סך כל המחקרים שנסקרו מצביע על יעילות הנוירופידבק לטיפול בהפרעות קשב וריכוז בכל המימדים הרלוונטים (ריכוז, אימפולסיביות והיפראקטיביות).

לסיכום:

המחקרים שנסקרו במאמר זה, מצטרפים לעשרות מחקרים שפורסמו בשנים קודמות ומהווים  הוכחה נוספת לכך ששיטת הנוירופידבק יעילה בטיפול בהפרעות קשב וריכוז. חשוב לזכור כי  כ30% מהמטופלים לא מגיבים לטיפול תרופתי וחלק גדול מהמטופלים בתרופות מדווחים על תופעות לוואי. הייחודיות והיתרון בשיטת הנוירופידבק שהיא מאפשרת בטווח הארוך גמילה מוחלטת מטיפול תרופתי, ללא כל תופעות לוואי ומגבירה את יכולת הקשב, הריכוז ויכולת המוח ללמוד לאחר מכן.

מקורות:

In-School Neurofeedback Training for ADHD: Sustained Improvements From a Randomized Control Trial (Naomi J. Steiner, MDaElizabeth C. Frenette, MPHa,Kirsten M. Rene, MAa,Robert T. Brennan, EdDb, and Ellen C. Perrin, MDa).

Neurofeedback for the treatment of children and adolescents with ADHD: a randomized and controlled clinical trial using parental reports (Nezla S Duric, Jørg Assmus  , Doris Gundersen  and Irene B Elgen)

Efficacy of Neurofeedback treatment in ADHD: The effects on Inattention, Impulsivity and Hyperactivity:A meta-analysis(Martijn Arns, Sabine de Ridder  , Ute Strehl  , Marinus Breteler & Ton Coenen) 

Professor Frank H. Duffy, M.D., the Neurology editor and a Paediatric Neurologist at Harvard Medical School